Oblasti a služby

Advokátní kancelář GHS Legal nabízí svým klientům právní služby v různých oblastech.

Právo nehnuteľností

  • právne poradenstvo pri developerských projektoch (zmluvy na projekčné služby, inžiniering a zmluvy o výstavbe vrátane FIDIC štandardov, rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách o kúpe bytu a iné súvisiace úkony)
  • právne poradenstvo a zastupovanie v rámci greenfield a brownfield projektov
  • právne poradenstvo súvisiace s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami
  • zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní a pred inými orgánmi verejnej správy
  • právne audity v oblasti práv k nehnuteľnostiam
  • komplexné riešenie prevodných zmlúv k nehnuteľnostiam
  • komplexné riešenie nájmu pozemkov a operatívny a finančný nájom nebytových priestorov
  • právne služby pre správcovské spoločnosti