Novinky

Pravidelně Vám přinášíme novinky z různých právních oblastí

Zvláštní případy vzniku zástavního práva k nemovitým věcem

2022-09-13, Mgr. Karolína Lukášová

Obecně platí, že zástavní právo k věcem zapsaným ve veřejném seznamu vzniká zápisem do tohoto seznamu. V některých zvláštních případech se ale okamžik vzniku zástavního práva liší. Samotným nahlédnutím do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) se proto nemusíme dozvědět o všech zástavních právech týkajících věci.

Zobrazit více

Střídavá péče opět u Ústavního soudu

2022-07-28, Mgr. Adéla Cimburková

Ústavní soud se opět vyjádřil ke střídavé péči a zdůraznil, jaké požadavky jsou kladeny na rozhodnutí obecného soudu, nevyhoví-li návrhu na svěření dítěte do střídavé péče.

Zobrazit více

Může mi šéf zrušit dovolenou?

2022-06-22, JUDr. Bc. Klára Rücklová

Jednoduchá otázka, na níž existuje jednoduchá odpověď – zaměstnavatel je tím, kdo má právo, ale i povinnost určit čerpání dovolené, a také tím, kdo i již odsouhlasenou dovolenou může zrušit. Z pobytu od moře či poznávacího zájezdu je dokonce oprávněn zaměstnance povolat předčasně zpět do práce.

Zobrazit více

Digitální služby

2022-05-31, Mgr. Michal Nohel

Ačkoliv si v České republice velmi často stěžujeme na bruselskou přeregulovanost a množství právních předpisů, tak, zejména pokud jde o digitální služby, já osobně iniciativu Evropy v tomhle velmi oceňuji.

Zobrazit více

Prohlášení vlastníka a jeho náležitosti prakticky

2022-03-16, Mgr. Kateřina Vášová

Prohlášení vlastníka slouží k rozdělení celistvého vlastnického práva k nemovité věci (domu) na vlastnické právo k jednotkám (zejména bytům). V tomto článku si na jednoduchém modelovém příkladu rozebereme náležitosti takového prohlášení vlastníka.

Zobrazit více

Odškodnění duševních útrap

2022-01-13, Mgr. Adéla Frenclová

Tento článek se zaměří na případ stěžovatele, který se domáhal náhrady nemajetkové újmy na zdraví způsobené v důsledku dopravní nehody, a to včetně odškodnění duševních útrap.

Zobrazit více