GHS Legal poskytlo právní služby Enterprise investors při akvizici CBA Slovakia a.s.

2017-11-28,


Polish Enterprise Fund VII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), podepsal smlouvu o koupi 100 % akcií společnosti CBA Slovakia a.s., vedoucího nezávislého maloobchodního prodejce potravin na Slovensku.

  • Celková hodnota transakce nebyla zveřejněna;
  • V rámci transakce EI poskytne dalších 16 milionů eur za účelem oddlužení společnosti a financování další expanze;
  • Transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

CBA Slovakia provozuje síť 310 menších samoobslužných obchodů s potravinami a lokálních supermarketů na západním a středním Slovensku. Je jedním z největších lokálních maloobchodních prodejců potravin v zemi, hned po mezinárodních řetězcích. Společnost byla založena Mariánem Šufliarskym a dále rozvíjena jeho synem Mariánem Šufliarskym mladším. Pod jeho vedením bylo velké množství obchodů zrekonstruováno na úroveň moderních standardů a vytvořil se nový koncept supermarketů. CBA Slovakia je také vedoucí společností nákupní aliance CBA, druhé největší maloobchodní aliance v oblasti nákupu potravin na Slovensku. V roce 2016 dosáhly tržby společnosti 130 milionů eur.

„Jsme přesvědčeni, že společnost CBA Slovakia je vhodnou platformou pro rozvoj na maloobchodním trhu s potravinami lokálního charakteru, jehož význam poroste vlivem stoupajícího zájmu spotřebitelů o nakupování v blízkosti svého bydliště,“ řekl Michał Rusiecki, vedoucí partner společnosti Enterprise Investors odpovědný za tuto transakci.

„Chceme podpořit společnost v jejím ambiciózním plánu modernizace stávající sítě a jejího budoucího významného rozšíření, stejně tak i v péči o zákazníky, kterým chceme zajistit kvalitní a čerstvé potraviny, které si budou moct pohodlně nakoupit poblíž svých domovů,“ dodává Martin Chocholáček, investičný ředitel pro EI na Slovensku.

Výkonný ředitel společnosti CBA Lukáš Mucha v souvislosti s transakcí uvedl: „Jsme nadšeni, že společně s Enterprise Investors začínáme novou éru firmy. Velmi dobře vnímáme úspěchy společnosti EI v sektoru maloobchodního prodeje potravin, predevším u společností Dino v Polsku a Profi v Rumunsku, a jsem přesvědčen, že s jejich podporou má naše společnost vynikající vyhlídky na další růst.“

Od roku 1990 EI investovala 173 milionů eur do pěti společností v oblasti maloobchodního prodeje potravin ve střední a východní Evropě (včetně akvizice CBA Slovakia).

Poradci společnosti Enterprise Investors byli White & Case (právní poradenství), PwC (daňové a účetní poradenství) a GHS Legal. Společnost KPMG Corporate Finance působila jako vedoucí transakční poradce na straně prodávajícího, spolu s Hillbridges (právní poradenství) a KPMG (daňové a účetní poradenství).

Enterprise Investorsje jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. Od svého vzniku v roce 1990 vytvořila společnost devět fondů s celkovou hodnotou přesahující 2,5 mld. eur. Tyto fondy dosud investovaly 1,8 mld. eur do 139 společností z různých odvětví a ukončily 125 investic s celkovým hrubým výnosem 3,5 mld. eur. Společnost působí na Slovensku od roku 2001 a do slovenských firem dosud investovala 100 mil. Eur (včetně akvizice CBA Slovakia).