Novinky

Pravidelně Vám přinášíme novinky z různých právních oblastí

Vztah svobody projevu a presumpce neviny v judikatuře českých soudů

2023-03-21, Mgr. Milan Gašparík

Jedním z nejváženějších lidských práv zaručovaných v demokratických právních státech založených na úctě k jednotlivci je svoboda projevu. Česká republika v tomto ohledu není výjimkou – jak vyplývá z čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“) jako součásti ústavního pořádku, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Zobrazit více

Jak na změnu sídla společnosti

2023-02-21, Mgr. Karolína Lukášová

Se změnou sídla se setká během svého fungování téměř každá společnost. Postup při změně sídla není složitý, avšak pro úspěšný zápis nového sídla do obchodního rejstříku je zásadní dodržet několik důležitých kroků.

Zobrazit více

Zvláštní případy vzniku zástavního práva k nemovitým věcem

2022-09-13, Mgr. Karolína Lukášová

Obecně platí, že zástavní právo k věcem zapsaným ve veřejném seznamu vzniká zápisem do tohoto seznamu. V některých zvláštních případech se ale okamžik vzniku zástavního práva liší. Samotným nahlédnutím do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) se proto nemusíme dozvědět o všech zástavních právech týkajících věci.

Zobrazit více

Střídavá péče opět u Ústavního soudu

2022-07-28, Mgr. Adéla Cimburková

Ústavní soud se opět vyjádřil ke střídavé péči a zdůraznil, jaké požadavky jsou kladeny na rozhodnutí obecného soudu, nevyhoví-li návrhu na svěření dítěte do střídavé péče.

Zobrazit více

Může mi šéf zrušit dovolenou?

2022-06-22, JUDr. Bc. Klára Rücklová

Jednoduchá otázka, na níž existuje jednoduchá odpověď – zaměstnavatel je tím, kdo má právo, ale i povinnost určit čerpání dovolené, a také tím, kdo i již odsouhlasenou dovolenou může zrušit. Z pobytu od moře či poznávacího zájezdu je dokonce oprávněn zaměstnance povolat předčasně zpět do práce.

Zobrazit více