Novinky

Pravidelně Vám přinášíme novinky z různých právních oblastí

Novinka v ZOK: faktický vedoucí

2021-02-01, Mgr. Marian Boubel

Tento příspěvek se zabývá stručnou analýzou institutu tzv. faktického vedoucího (též stínový vedoucí či anglickým termínem shadow director), který byl do zákona o obchodních korporacích zaveden novelou s účinností od 1. ledna 2021.

Zobrazit více

Den lidských práv a jejich krize v době koronavirové

2020-12-10, Sára Tichá

Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo a vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv, klíčový dokument, kterým státy celého světa poprvé stanovily společný standard mezinárodní ochrany základních práv a svobod.

Zobrazit více

Nízkoemisní Evropa a závazky České republiky

2020-12-02, Mgr. Tam Vu Thanh

Kvalita životního prostředí má příznivý účinek nejen na zdraví a blahobyt každého z nás, ale ovlivňuje taktéž celkovou kvalitu našeho života. Ostatně právo na příznivé životní prostředí patří mezi základní lidská práva definovaná nejen Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, ale i značnou částí mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv.

Zobrazit více

Umělá inteligence a informování spotřebitele

2020-11-25, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

Umělá inteligence[1] se již vyskytuje v řadě produktů. Jedná se virtuální asistenty, chatboty nebo systémy pro hodnocení stávajících či potenciálních klientů. V budoucnosti se dočkáme autonomních vozidel, asistentů v domácnosti a dalších výrobků, které se budou chovat autonomně, bez lidského zásahu.

Zobrazit více

Rozhovor - Eva Fialová: Výzev spojených s umělou inteligencí a právem je mnoho

2020-11-18, Karolina Drachovská, redaktorka PRÁVNÍ PROSTOR

Právo a nové technologie jsou kombinací, která v poslední době nabývá na síle a v budoucnu bude ovlivňovat naše životy čím dál více. Své o tom ví JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D., výzkumná pracovnice na Ústavu státu a práva Akademie věd zabývající se právem umělé inteligence, advokátka a of counsel pražské advokátní kanceláře GHS Legal, s.r.o., členka Spolku pro ochranu osobních údajů a společnosti pro autorské právo ALAI.

Zobrazit více