Novinky

Pravidelně Vám přinášíme novinky z různých právních oblastí

Pracovnělékařské služby – lékařské prohlídky a co dál?

2020-11-12, JUDr. Bc. Klára Rücklová

Pracovnělékařské služby jsou jedním ze základních stavebních kamenů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zdraví při práci je obecně pojímáno jako nejvyšší stupeň tělesné, duševní a sociální pohody zaměstnanců[1], kterých jsou v České republice 4 miliony[2]. Zhruba 10 % z nich přitom pracuje ve významně rizikovém pracovním prostředí.[3]

Zobrazit více

Whistleblowing a jeho implementace do českého právního řádu

2020-10-13, Tam Vu Thanh

Česká republika se dlouhodobě úspěšně vyhýbala přímé zákonné úpravě problematiky whistleblowingu zejména z důvodu, že na ní nebyla politická ani celospolečenská shoda. [1] V převážné části české společnosti je na whistleblowing pohlíženo jako na něco negativního, a je zaměňován s konotacemi jako je udavač nebo práskač, tedy s pojmy, jenž mají úzkou spojitost s totalitními režimy působícími v minulosti na našem území.

Zobrazit více

Lhůta k podání stížnosti proti usnesení v trestním řízení dle zákona a v praxi

2020-09-24, Mgr. Miriam Stecová

Ústavní soud České republiky se ve svém nálezu ze dne 2. 6. 2020, sp. zn. III. ÚS 2511/19, vyjádřil k počátku běhu lhůty pro podání instanční stížnosti v trestních věcech při rozhodování o osobní svobodě nebo meritu věci, kterou je třeba odvíjet až od doručení písemného vyhotovení soudního rozhodnutí. Uvedený nález dopadá zejména na rozhodování o vazbě, podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, přeměně alternativních trestů v nepodmíněný trest odnětí svobody a rozhodnutí o výkonu původně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody.

Zobrazit více

Cookies a požadavky na souhlas

2020-09-08, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

O cookies bylo již napsáno tolik textu, že je ani není třeba speciálně představovat. Ukládání a užívání souborů cookies, a zvláště pak souhlas s nimi, je neustále předmětem výkladových stanovisek i soudních rozhodnutí.

Zobrazit více

Hranice škody se v trestněprávních kauzách zvyšuje na dvojnásobek

2020-08-06, JUDr. Bc. Klára Rücklová

Ve Sbírce zákonů právě vyšla novela trestního zákoníku, která mimo jiné zvyšuje hranice škody způsobené trestným činem, a to ve všech případech na dvojnásobek. Novela publikovaná pod č. 333/2020 Sb., reagující na růst minimální a průměrné mzdy, bude účinná od 1. října 2020.

Zobrazit více

Odpovědnost za škodu způsobenou umělou inteligencí

2020-06-30, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

Počítače v současnosti vykonávají stále více činností, které dříve zastával člověk. Algoritmy rozhodují o tom, zda banka poskytne klientovi úvěr, ve zdravotnictví se využívají algoritmy na určení diagnózy, automobilky vyvíjí autonomní vozidla.

Zobrazit více

Rozhovor: Marek Beľujský - Autem na Slovensko

2020-06-22, redakce PRÁVNÍ PROSTOR

I díky letošní pandemii koronaviru vzrostla u Čechů popularita Slovenska jako dovolenkové destinace. Cestu často absolvují automobilem, a proto se hodí předem vědět, jaká čekají řidiče na silnicích našeho východního souseda rychlostní omezení či pokuty, a jak řešit případnou dopravní nehodu. Pravidly nás provádí Mgr. Marek Beľujský z bratislavské advokátní kanceláře GHS Legal, s.r.o.

Zobrazit více

Koronavirus & nároky cestujících v letecké dopravě

2020-06-17, Mgr. Anna Břenková

Šíření pandemie koronaviru se citelně dotklo celé řady hospodářských odvětví. Mezi ta nejvýrazněji postižená patří také turismus a s ním spojená letecká doprava. Již několik aerolinek ohlásilo v důsledku pandemie bankrot, a tak není divu, že se cestovatelé obávají o své peníze investované ať již do zrušených či teprve plánovaných cest. Kdy máte nárok na vrácení peněz? A může vám aerolinka bez dalšího vystavit tzv. voucher ?

Zobrazit více

PRÁVNÍ ANALÝZA: STÁT NEMÁ BÝT TÍM, KDO DIKTUJE, CO MÁME NAKUPOVAT

2020-06-15, Mgr. Anna Břenková

Do druhého čtení se právě vrátil pozměňovací návrh novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích, předložený skupinou několika poslanců napříč politickým spektrem, který zavádí povinný 85 % podíl českých potravin v obchodech. Od příštího roku by pak měl tento podíl v českých obchodech představovat 55 %, s tím že by se každý rok zvyšoval o 5 procentuálních bodů až na zmíněných 85 % v roce 2027. Analýza právničky Anny Břenkové z kanceláře GHS Legal.

Zobrazit více

Odpovědnost zprostředkovatelů za uskladnění zboží třetích stran

2020-06-02, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

Provozovatel online tržiště a skladu, který pro třetí osoby uskladňuje výrobky porušující práva z ochranné známky, není odpovědný za toto porušení, pokud si porušení práva z ochranné známky není vědom. Takto rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (dále také: „SDEU“) ve věci Coty proti Amazonu (C-567/18).

Zobrazit více