Fields and Services

GHS Legal provides legal services in various fields.

Registrácia ochrannej známky

  • Právne služby a poradenstvo súvisiace s registráciou ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
  • Poradenstvo pri nastavení parametrov príslušnej prihlášky a posúdení jej spôsobilosti na registráciu.
  • Právne služby a poradenstvo pri registrácii Medzinárodnej ochrannej známky.