Odvetvia a služby

Advokátska kancelária GHS Legal ponúka svojím klientom právne služby v rôznych odvetviach.

Financie a bankovníctvo

  • právne poradenstvo v oblasti úverových transakcií, bankových nástrojov a záruk a reštrukturalizácií
  • príprava a vedenie rokovaní pri transakčných dokumentáciách
  • právo cenných papierov
  • emisie akcií a dlhopisov
  • poistné zmluvy a vzťahy všeobecne