Odvetvia a služby

Advokátska kancelária GHS Legal ponúka svojím klientom právne služby v rôznych odvetviach.

Konkurz a reštrukturalizácia

  • právne poradenstvo a zastupovanie dlžníkov a veriteľov v rámci konkurzného konania alebo reštrukturalizácie
  • príprava právnych riešení a podkladov pre konkurz alebo reštrukturalizáciu spoločností
  • zastupovanie klientov v incidenčných sporoch
  • príprava riešení pre obranu klienta pri neoprávnených návrhoch