Odvetvia a služby

Advokátska kancelária GHS Legal ponúka svojím klientom právne služby v rôznych odvetviach.

Právne audity

  • právne audity obchodných spoločností s cieľom posúdenia ich stavu, nedostatkov a rizík
  • právne audity zamerané na rôzne účely klientov (predaj podniku, akvizície, reštrukturalizácie, zodpovednostné vzťahy vo vnútorných vzťahoch subjektu a iné)