Odvetvia a služby

Advokátska kancelária GHS Legal ponúka svojím klientom právne služby v rôznych odvetviach.

Právo spoločností

  • komplexné právne poradenstvo a outsouring právnych služieb v rámci práva obchodných spoločností (zakladanie obchodných spoločností, fúzie a akvizície, zmluvy členov orgánov spoločností, príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností, zvyšovanie a znižovanie základného imania spoločností, ochrana práv minoritných spoločníkov a akcionárov, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz obchodných spoločností z obchodného registra a iné súvisiace právne služby)
  • bežná agenda obchodných spoločností
  • ponuky prevzatia
  • príprava a právna podpora pri negociácii obchodných zmlúv