Odvetvia a služby

Advokátska kancelária GHS Legal ponúka svojím klientom právne služby v rôznych odvetviach.

Registrácia ochrannej známky

  • Právne služby a poradenstvo súvisiace s registráciou ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
  • Poradenstvo pri nastavení parametrov príslušnej prihlášky a posúdení jej spôsobilosti na registráciu.
  • Právne služby a poradenstvo pri registrácii Medzinárodnej ochrannej známky.