Odvetvia a služby

Advokátska kancelária GHS Legal ponúka svojím klientom právne služby v rôznych odvetviach.

Sporové právo

  • zastupovanie pre súdmi v Slovenskej a Českej republike v obchodných a občianskych konaniach
  • zastupovanie vo vnútroštátnych a medzinárodných arbitrážnych konaniach
  • vedenie mimosúdnych rokovaní a mediácia