Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Dôvody prečo registrovať ochrannú známku

27.03.2015, Martin Kralik
Dôvody prečo registrovať ochrannú známku

Podľa § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 

Zobraziť viac