Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Novinka v ZOK: faktický vedoucí

01.02.2021, Mgr. Marian Boubel

Tento příspěvek se zabývá stručnou analýzou institutu tzv. faktického vedoucího (též stínový vedoucí či anglickým termínem shadow director), který byl do zákona o obchodních korporacích zaveden novelou s účinností od 1. ledna 2021.

Zobraziť viac

Den lidských práv a jejich krize v době koronavirové

10.12.2020, Sára Tichá

Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo a vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv, klíčový dokument, kterým státy celého světa poprvé stanovily společný standard mezinárodní ochrany základních práv a svobod.

Zobraziť viac

Nízkoemisní Evropa a závazky České republiky

02.12.2020, Mgr. Tam Vu Thanh

Kvalita životního prostředí má příznivý účinek nejen na zdraví a blahobyt každého z nás, ale ovlivňuje taktéž celkovou kvalitu našeho života. Ostatně právo na příznivé životní prostředí patří mezi základní lidská práva definovaná nejen Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, ale i značnou částí mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv.

Zobraziť viac

Umělá inteligence a informování spotřebitele

25.11.2020, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

Umělá inteligence[1] se již vyskytuje v řadě produktů. Jedná se virtuální asistenty, chatboty nebo systémy pro hodnocení stávajících či potenciálních klientů. V budoucnosti se dočkáme autonomních vozidel, asistentů v domácnosti a dalších výrobků, které se budou chovat autonomně, bez lidského zásahu.

Zobraziť viac

Rozhovor - Eva Fialová: Výzev spojených s umělou inteligencí a právem je mnoho

18.11.2020, Karolina Drachovská, redaktorka PRÁVNÍ PROSTOR

Právo a nové technologie jsou kombinací, která v poslední době nabývá na síle a v budoucnu bude ovlivňovat naše životy čím dál více. Své o tom ví JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D., výzkumná pracovnice na Ústavu státu a práva Akademie věd zabývající se právem umělé inteligence, advokátka a of counsel pražské advokátní kanceláře GHS Legal, s.r.o., členka Spolku pro ochranu osobních údajů a společnosti pro autorské právo ALAI.

Zobraziť viac